Dodatek węglowy - nowe świadczenie dla gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
 
Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do gminy. 
 
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.
 
Wzór wniosku o dodatek węglowy - pobierz 
Wzór wniosku o dodatek węglowy wersja *.pdf - pobierz
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy