Dyżur telefoniczny oddziału ZUS w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku chorobowwgo

ZUS oddział w Krakowie zaprasza na dyżur telefoniczny
Temat: Ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego
Termin: 8 lutego 2023 r. (środa)
godz. 10.00 - 12.00
Numer telefonu: 12 42 46 269
Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem. W szczególności wyjaśni:
1. Komu przysługuje zasiłek chorobowy;
2. Na jaki okres przysługuje zasiłek chorobowy;
3. Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego