Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20 w związku z realizacją Programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2021-2023” planuje utworzyć powiatową grupę wsparcia dla osób doznających przemocy.

Szczegółowych informacji nt. wymienionej formy wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Majek Kopański i Magdalena Bednarz pod nr telefonu: 12 210-09-76 wew. 26 lub 27.