Grupowe wsparcie terapeutyczne dla osób dorosłych

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje Projekt ROZSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby potrzebujące terapeutycznego wsparcia z uwagi na doświadczanie przemocy w bliskich relacjach rodzinnych lub partnerskich oraz osoby, które w przeszłości doświadczyły przemocy lub aktualnie pozostają w relacjach zagrożonych zaistnieniem przemocy.

W trakcie trwania Projektu uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:

  • Wsparcie terapeutyczne indywidualne dla dorosłych i dzieci
  • Wsparcie terapeutyczne dla par lub rodzin
  • Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dorosłych
  • Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dzieci
  • Konsultacje psychiatryczne
  •  

We WRZEŚNIU 2022r. rozpoczynamy kolejną edycję GRUPOWEGO WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO dla osób dorosłych. Spotkania rozpoczną się od dwudniowych warsztatów organizowanych na terenie Krakowa, następnie będą prowadzone cotygodniowe spotkania grupowe w OIK.

Warsztaty oraz spotkania grupowe będą prowadzone przez psychologów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Oferta uczestnictwa w Projekcie jest kierowana do osób doświadczających przemocy w bliskich relacjach rodzinnych i partnerskich lub osób zagrożonych przemocą.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci i młodzież, którzy są mieszkańcami Krakowa albo pracują lub uczą się w Krakowie.

Szczegółowe informacje nt. Projektu można uzyskać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b pod całodobowym nr 12 421 92 82, na stronie OIK w zakładce: Projekty UE https://oik.krakow.pl/projekty-ue lub mailowo: sekretariat@oik.krakow.pl

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2020 r. do 29 czerwca 2023 r.