Informacja o okresie zasiłkowym

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o:

  • Świadczenia „dobry start” (300 plus),
  • Zasiłki rodzinne,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 lipca 2020 roku można złożyć wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, EPUAP, platformy PUE ZUS.

W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2020 roku.

Ważne! 

Osoby, które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze 500 plus, nie składają nowych wniosków w 2020 roku, ponieważ świadczenie zostało przyznane do 31 maja 2021 roku.