Jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów i rencistów.