Kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie rusza już od września 2019 roku!!!

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. prowadzi od miesiąca września 2019 roku kolejną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania w/w grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.

Zajęcia grupy będą odbywać się raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 15 spotkań.

Dodatkowo informujemy że grupa jest przeznaczona dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie i będzie mieć ona charakter półotwarty czyli w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć w/w formę oddziaływań.

Ponadto PCPR prowadzi program psychologiczno-terapeutyczny skierowany zarówno do sprawców przemocy, jak również członków ich rodzin. W ramach programu przewidziano spotkania indywidualne, małżeńskie lub rodzinne, dostosowane odpowiednio do potrzeb klientów.

Jednocześnie informujemy, że PCPR prowadzi procedurę kwalifikacyjną osób chętnych  do uczestnictwa w wyżej wymienionych programach przez cały rok.

Osoby zainteresowane tego typu wsparciem prosimy o kontakt z Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach Panią Moniką Łopatowską (tel. 516 129 092 lub mail: mlop@michalowice.malopolska.pl)