Korpus Wsparcia Seniorów - opaski bezpieczeństwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach pozyskał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. na realizację projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II na 2022 rok. Projekt zakłada innowacyjne metody opieki na odległość nad osobami starszymi powyżej 65 roku życia.

W dniu 2 sierpnia 2022 r. przekazano bezpłatnie opaski bezpieczeństwa dla 25 mieszkańców Gminy Michałowice. Przekazane opaski zawierają liczne funkcje, m. in.: pomiar saturacji, ciśnienia krwi, tętna, temperatury, migotania przedsionków, czujnik upadku, lokalizator GPS. 

Ponadto w ramach projektu każdy Senior, który otrzymał opaskę, ma dostęp do całodobowej opieki na odległość przez centrum telemedyczne. ​Podczas spotkania Seniorzy zostali przeszkoleni przez pracownika firmy, która została wyłoniona w ramach zapytania ofertowego do realizacji projektu. Każdy uczestnik miał okazję przetestowania funkcji opaski i wezwania pomocy, testowego połączenia z ratownikiem medycznym Telecentrum.

Do projektu zostali zakwalifikowani Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem projektu jest:
- poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”,
- wsparcie finansowe gminy w świadczeniu usług „opieki na odległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”

Wierzymy, że przekazany sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i lepszego ich funkcjonowania Seniorów w środowisku lokalnym.