Nieodpłatna Pomoc Prawna


Nieodpłatna Pomoc Prawna – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu krakowskiego dostępne zdalnie.

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).