Aktualności

2022-08-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach pozyskał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. na realizację projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia...
2022-07-29
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b realizuje Projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy”,...
2022-07-29
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20 w związku z realizacją Programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2021-2023” planuje utworzyć powiatową grupę wsparcia dla osób doznających...
2022-07-18
OK.271-41/22 Michałowice, 2022-07-15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-07-18
  OK.271-39/22 Michałowice, 2022-07-15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2022-07-18
  OK.271-40/22 Michałowice, 2022-07-15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-07-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022...
2022-07-08
               Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego...
2022-07-07
Osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, w okresie 14 dni od dnia wejścia zmiany ustawy tj. do 15 lipca 2022 r. mają czas na złożenie wniosku o przyznanie...
2022-06-28
OK.271-38/22 Michałowice, 2022-06-28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...

Strony