Aktualności

2022-12-07
  OK.271-54/22 Michałowice, 2022-12-06 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-12-07
Wyniki konkursu artystycznego „Stop przemocy w szkole” Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach ogłasza wyniki...
2022-12-06
  OK.271-53/22 Michałowice, 2022-12-06 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie pobytu w noclegowni osobom bezdomnym (...
2022-12-06
W dniu 01 grudnia 2022r  członkowie Klubu Seniora w Młodziejowicach „ Zawsze Młodzi”, odbyli wycieczkę do fabryki "Emalia" Oskara Schindlera w Krakowie przy ul. Lipowa 4. W trakcie zwiedzania „...
2022-12-02
  OK.271-52/22 Michałowice, 2022-12-01 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-12-02
Michałowice, 30.11.2022 r. OK.271-50-6/22   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenie/kurs florystyczny   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w...
2022-11-29
OK.271-51/22 Michałowice, 2022-11-29 Rozeznanie rynku – na świadczenie usług pogrzebowych w 2023 roku tj. wykonywanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla...
2022-11-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/a do osób starszych, praca na terenie miejscowości Młodziejowice w wymiarze 3 dni w...
2022-11-17
Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu...
2022-11-14
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie gminy Michałowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza wszystkie szkoły z teremu...

Strony