Aktualności

2023-06-02
Michałowice, 02.06.2023 r. OK. 271-17-5/23 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu/szkolenia „Opiekun osób starszych” (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania...
2023-05-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/a do osób starszych, praca na terenie miejscowości Więcławice w wymiarze 3 dni w...
2023-05-17
  OK.271-20/23 Michałowice, 2023-05-17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-05-17
OK.271-19/23 Michałowice, 2023-05-17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-05-17
OK.271-18/23 Michałowice, 2023-05-16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2023-05-10
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach GPPiRPAoPN na rok 2023   W dniu 10.05.2023 r. Komisja rozpatrzyła 6 (sześć) złożonych ofert na wsparcie zadania publicznego, w ramach Gminnego Programu...
2023-05-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/a do osób starszych, praca na terenie miejscowości Michałowice Komora w wymiarze 2...
2023-05-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.  ...
2023-04-26
Wyniki I otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023   Komisja na posiedzeniu w dniu 26.04....
2023-04-24
Michałowice, 24.04.2023 r. OK.271-17-3/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w...

Strony