Aktualności

2016-08-03
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza lokalne firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...
2016-07-15
W okresie od 1 kwietnia do 1 lipca (włącznie) 915 rodzin zamieszkujących teren naszej gminy złożyło w siedzibie naszego Ośrodka 948 wniosków, z czego 630 osobiście w wersji papierowej, a 282...
2016-07-06
Uprzejmnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na udział w turnusach tegorocznej edycji półkolonii. Zapisy przyjmowane są pod numerami telefonów: Katarzyna Kmita tel. 512 571 963,  Dominika...
2016-07-05
    Gmina Michałowice od 1 lipca 2016 roku realizuje projekt konkursowy ogłoszony przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w ...
2016-06-23
Pozostało 9 dni na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z Programu 500 plus, aby otrzymać wypłatę z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku. Informujemy, iż dnia 1 lipca 2016...
2016-06-21
            Zapisy będą prowadzone telefonicznie w dniach 29 i 30 czerwca w godzinach 9.00- 15.00 pod numerami telefonów: Katarzyna Kmita tel. 512 571 963, Dominika Kurbiel: 512 571 964 Potrzebne...
2016-06-06
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii  dla rodzin w kryzysie dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego, m...
2016-06-03
Do końca maja 821 rodzin zamieszkujących teren naszej gminy złożyło w siedzibie naszego Ośrodka 841 wniosków, z czego 592 osobiście w wersji papierowej, a 241 przesłano drogą elektroniczną (w tym 20...
2016-05-16
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dotyczącego składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania...

Strony