PCPR Kraków -realizacja programu "Opieka wytchnieniowa" -edycja 2023

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Opieka wytchnieniowa". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania osób ubiegających się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osoba niepełnosprawną w formie opieki wytchnieniowej  wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/02/23/opieka-wytchnieniowa-edycja-2023/