Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach dziękuje p. Rafafowi Sieńko, właścicielowi firmy LUSKAR w Michałowicach oraz p. Ryszardowi Tochowiczowi, włascicielowi firmy ZORBUD w Michałowicach za udzieloną naszemu klientowi pomoc rzeczowa.