Powiat Krakowski przystąpił do Programu Asystent Osobisty Osoby NIepełnosprawnej

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania przez osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, chęci przystąpienia do programu wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Więcej:

Informacja dotycząca programu