Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b realizuje Projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach Projektu oferowane jest indywidualne bezpłatne wsparcie terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą udzielane przez interwentów OIK. Rekrutacja do Projektu jest ciągła, więc do korzystania z rozszerzonej pomocy psychologicznej mogą w trybie ciągłym przystępować nowe osoby.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci i młodzież, którzy są mieszkańcami Krakowa albo pracują lub uczą się w Krakowie. Uczestnikom zapewnione jest bezpłatne:

  • Wsparcie terapeutyczne indywidualne dla dorosłych i dzieci
  • Wsparcie terapeutyczne dla par lub rodzin
  • Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dorosłych
  • Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dzieci
  • Konsultacje psychiatryczne

Szczegółowe informacje nt. Projektu można uzyskać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b pod całodobowym nr 12 421 92 82 lub mailowo: sekretariat@oik.krakow.pl