STOP przemocy domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż w dniach 7-10 listopada 2022r. będzie realizowana lokalna kampania społeczna Stop przemocy domowej w gminie Michałowice”. Kampania adresowana jest do osób, borykających się z problemem przemocy domowej, osób zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej lub przeżywających trudności związane z uzależnieniem od alkoholu (lub narkotyków) członka rodziny, konflikty małżeńskie, rodzinne czy trudności wychowawcze.

W ramach kampanii będzie można skorzystać z bezpłatnych porad, wsparcia, konsultacji psychologa, psychoterapeuty, prawnika, pracownika socjalnego, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach, policjantów z Komisariatu Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie, kuratorów z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Dyżury specjalistów odbywać się będą w Punkcie Wsparcia Rodziny w Michałowicach przy ul. Krakowskiej 152 (budynek handlowo-usługowy „Dymek”, wejście od dolnego parkingu).

Możliwe jest wcześniejsze zarezerwowanie terminów u specjalistów. Prosimy o kontakt z Katarzyną Krawczyk – koordynatorką kampanii pod numerem 514 256 498 lub osobiście w siedzibie GOPS w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój 6).

Prosimy o zgłaszanie wszelkich informacji o ewentualnych osobach czy rodzinach dotkniętych problemem przemocy z terenu naszej gminy. Gwarantujemy pełną anonimowość. Pamiętaj, że zgłaszając prośbę o wsparcie dla osoby doznającej przemocy, możesz uratować jej zdrowie lub życie!

Dyżury specjalistów:

Psycholog –  07.11.22r., godz. 10.00-12.00;

Terapeuta ds. leczenia uzależnień oraz osób współuzależnionych – 07.11.22r., godz. 13.00-14.30;

Radca prawny – 08.11.2022 r., godz. 10.00-12.00;

Kurator ds. dorosłych z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – 08.11.2022 r., godz. 12.00-13.30;

Kurator ds. rodzinnych i nieletnich z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – 08.11.2022 r., godz. 12.00-13.30;

Policjant (dzielnicowy) – 08.11.2022r., godz. 13.30-15.30; oraz 10.11.2022r. w godz. 14.00-16.00

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach 08.11.2022 r., godz. 16.00-17.30;

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 08.11.2022 r., godz. 17.30-19.00;

Psychoterapeuta – 09.11.2022r., godz. 10.00-11.00; oraz 15.00-16.00;