Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wraz ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus) od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.

WAŻNE!
OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE 500 PLUS OD 2019 LUB 2020 ROKU, NIE SKŁADAJĄ NOWYCH WNIOSKÓW
W 2020 ROKU.

Kolejne okres świadczeniowy rozpocznie się w 2021 roku:

  • od 1 lutego 2021 r. – będzie można składać wnioski drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – będzie można składać wnioski w formie papierowej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku nowo narodzonych dzieci rodzice chcąc uzyskać świadczenie wychowawcze powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka, wówczas świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.