Wsparcie dla obywateli Ukrainy - kurs języka polskiego

Projekt "BEZPŁATNY kurs języka polskiego oraz praktyczne zajęcia dotyczące życia i pracy w Polsce".

Projekt realizowany jest w ramach modelu „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” wdrażanym w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” przeznaczony jest dla uchodźców z Ukrainy, którzy:

  1.  mają ukończone 18 lat
  2.  przybyły do Polski z Ukrainy po 24.02.2022r. w wyniku działań wojennych.

Rozpoczęcie kursu przewidywane w połowie marca. Kurs potrwa do połowy kwietnia. Zajęcia będą się odbywać CODZIENNIE od poniedziałku do piątku, ok. 6 godzin dziennie.
Miejsce kursu: Plac gen. Władysława Sikorskiego 2 w Krakowie.
Zaplanowano ŁĄCZNIE 110 GODZIN intensywnej nauki na różnych poziomach zaawansowania, w tym od podstaw!

Więcej informacji o projekcie na stronie Fundacji PROAKTYWNI https://fundacjaproaktywni.pl/projekt/szansa/