Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Michałowice (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice XIV/81/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowice).

Poniżej formularz zapytania ofertowego oraz wzór umowy.

zapytanie_ofertowe_sprawienie_pogrzebu.doc

umowa_pogrzebowa.doc