Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

OK.271-50-6/22                                                                                  

Michałowice, 15.12.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Gmina Michałowice reprezentowana przez Panią Monikę Łopatowską - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizacja szkolenia/kursu florystycznego dla Uczestnika Klubu Integracji Społecznej na podstawie zapisu w zapytaniu ofertowym „zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.”

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Wójta

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Michałowicach

 

Monika Łopatowska