Aktualności

2022-08-29
OK.271-46/22 Michałowice, 2022-08-29 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-29
  OK.271-47/22 Michałowice, 2022-08-29 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-25
Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.   Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym...
2022-08-23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje o możliwości złożenia wniosku (w terminie do 30 dni od wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej) o objęcie wsparciem finansowym...
2022-08-23
W ramach programu można się ubiegać o sfinansowanie kosztów posiłku dzieci m.in. w szkole/przedszkolu czy żłobku. Pomoc skierowana jest też dla osób znajdującym się  w wyjątkowo trudnej sytuacji...
2022-08-18
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,...
2022-08-09
Zapraszamy gości z Ukrainy oraz mieszkańców Gminy Michałowice do magazynu darów w OSP Michałowice ul. Krakowska 209  w godzinach: - poniedziałek 15:00-17:00 - środa 10:30-12:00 W tych godzinach...
2022-08-05
  OK.271-44/22 Michałowice, 2022-08-05 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-05
  OK.271-43/22 Michałowice, 2022-07-15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-05
OK.271-42/22 Michałowice, 2022-08-05 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...

Strony