Aktualności

2023-04-07
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr LVIII/498/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2023 r. ogłasza II...
2023-04-05
  OK.271-14/23 Michałowice, 2023-04-05 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2023-04-04
Program „Posiłek w szkole i w domu”z wyższym kryterium dochodowym w 2023 roku Na podstawie: Uchwały nr LVII/477/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia...
2023-03-30
logo akcji wspieraj seniora
Gmina Michałowice przystąpiła do realizacji: Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską...
2023-03-23
OK.271-13/23 Michałowice, 2023-03-23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-03-23
OK.271-12/23 Michałowice, 2023-03-23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-03-21
OK.1101-1/23         Michałowice, dnia 21 marca 2023 r. Informacja o naborze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego- 1...
2023-03-16
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że już od 1 marca zostaną uruchomione nabory na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2023 (informacje...
2023-03-06
  OK.271-11/23 Michałowice, 2023-03-06 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2023-03-03
Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania przez osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia...

Strony