Aktualności

2022-09-21
Informujemy, iż dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach z tytułu wykorzystywania niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.  Dodatek z tego...
2022-08-31
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje Projekt ROZSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY Do udziału w Projekcie zapraszamy...
2022-08-31
Czym jest dodatek węglowy Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na...
2022-08-30
Dzieci i młodzież z gminy Michałowice w dniach 12-21 sierpnia 2022 roku uczestniczyli w letniej kolonii profilaktycznej w Jastrzębiej Górze zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...
2022-08-29
OK.271-45/22 Michałowice, 2022-08-29 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2022-08-29
Bezpieczne wakacje W trosce o bezpieczeństwo dzieci latem, przygotowano scenariusz zabawy edukacyjnej „Bezpieczne kręgi”, kierowanej do dzieci w wieku 6-10 lat https://pkdp.gov.pl/bezpiecznewakacje/...
2022-08-29
  OK.271-47/22 Michałowice, 2022-08-29 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-29
OK.271-46/22 Michałowice, 2022-08-29 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-25
Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.   Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym...
2022-08-23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje o możliwości złożenia wniosku (w terminie do 30 dni od wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej) o objęcie wsparciem finansowym...

Strony