Aktualności

2023-11-23
 „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą”. UNICEF i Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamiają kampanię społeczną o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci Kampania w języku ukraińskim i polskim jest...
2023-11-23
„Rozpoczynamy pierwszą, ogólnopolską kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze. 15 400 dzieci czeka na rodzinę, na dom, który zaspokoi potrzebę bycia kochanym” – tymi słowami Minister Marlena Maląg...
2023-11-22
OK.271-37/23 Michałowice, 2023-11-21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i...
2023-11-22
Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach oraz grup diagnostyczno-pomocowych z zakresu zmian ustawowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zorganizował w dniu 21...
2023-11-20
  OK.271-36/23 Michałowice, 2023-11-20 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i...
2023-11-16
OK.271-35/23 Michałowice, 2023-11-16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-11-16
OK.271-34/23 Michałowice, 2023-11-15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie pobytu w noclegowni osobom bezdomnym (...
2023-11-16
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie gminy Michałowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza do udziału w konkursie...
2023-11-15
  OK.271-33/23 Michałowice, 2023-11-15 Rozeznanie rynku – na świadczenie usług pogrzebowych w 2024 roku tj. wykonywanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla...
2023-11-15
Michałowice, 14.11.2023 r. OK.271-17-11/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu montażu pomp ciepła   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w...

Strony