Aktualności

2023-11-15
Michałowice, 14.11.2023 r. OK.271-17-7/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi...
2023-11-15
Mamy zaszczyt poinformować, że Gmina Michałowice została partnerem w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora. Ww. karta przeznaczona jest dla osób po 60 roku życia i od...
2023-11-15
Michałowice, 14.11.2023 r. OK.271-17-9/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania...
2023-11-15
Michałowice, 14.11.2023 r. OK.271-17-10/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w...
2023-11-15
Michałowice, 14.11.2023 r. OK.271-17-8/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zarządzania budżetem domowym   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania...
2023-11-15
Michałowice, 14.11.2023 r. OK.271-17-10/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w...
2023-11-14
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszych ankietach  dotyczących diagnozy zagrożeń społecznych! Twoja opinia jest niezwykle ważna i może pomóc nam zrozumieć problemy, które wpływają na nasze...
2023-11-13
Kampania Komisji Europejskiej "Miej oczy otwarte" – podnosząca świadomość na temat sytuacji osób dotkniętych działaniami wojennymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, informuje o...
2023-11-10
Gmina Michałowice wraz ze stowarzyszeniem MANKO zaprasza do współpracy firmy i przedsiębiorstwa z terenu gminy do udziału w Programie Ogólnopolskiej Karty Seniora.      Formularz współpracy dla...
2023-10-30
  OK.271-32/23 Michałowice, 2023-10-30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...

Strony