Aktualności

2017-03-08
W dniu 7 marca 2016 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Michałowice odbyło się spotkanie przedstawicieli okolicznych ośrodków pomocy społecznej i komisariatów policji dotyczące omówienia wzajemnej...
2017-03-01
Szanowni Państwo, przypominamy o konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2017 – 2025, opracowanego w ramach rozpoczętego w naszej gminie...
2017-03-01
Kampania społeczna „Wybieram przemoc pomoc” Od 1 marca 2017 r na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram przemoc pomoc", adresowana do...
2017-02-15
  Szanowni Państwo, Informujemy, że od 14 lutego br. Stowarzyszenie „Pro Familia” realizuje zadanie zlecone finansowane ze środków powiatu krakowskiego polegające na udzielaniu bezpłatnych porad dla...
2017-02-15
Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm), Wójt Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu konsultacji...
2017-02-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie całej gminy, a zwłaszcza w miejscowości Raciborowice....
2017-02-02
W związku z rozszerzeniem oferty Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie o usługę coachingu i psychoterapii, pragniemy Państwu zaprezentować osobę, która pracuje w naszym Punkcie oraz przybliżyć czym jest...
2017-02-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że w 2017 roku wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość skorzystania z rozszerzonej oferty bezpłatnego wsparcia, świadczonego w...
2017-02-02
                  Gmina Michałowice to kolejna gmina w powiecie krakowskim, w której rozpowszechniane są Koperty Życia. Jest to medyczna akcja informacyjna, skierowana do seniorów, ludzi samotnych i ...
2017-02-02
Zamawiający – Gmina Michałowice, reprezentowana przez p. Monikę Berdecką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w...

Strony