Aktualności

2017-02-02
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię informacyjną pn. "Bezpieczny i Aktywny Senior". Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat kwestii...
2017-02-02
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) gwarantuje wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie, w tym w ...
2017-01-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie całej gminy, a zwłaszcza w miejscowości Zagórzyce...
2017-01-26
  Jesienią ubiegłego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach realizował projekt socjalny „Czas na zmiany”. Projekt socjalny jest interdyscyplinarnym, zaplanowanym, poprzedzonym diagnozą...
2017-01-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym i autyzmem w...
2017-01-18
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Michałowicach działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje iż od 18 stycznia 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy...
2017-01-16
Z uwagi na fakt, iż nasza gmina jest w chwili obecnej na końcowym etapie prac nad projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+” i przed nami etap konsultacji społecznych dot...
2017-01-10
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest...
2017-01-09
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH – podwyższenie kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy!   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że od 1 stycznia...
2017-01-05
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego...

Strony