Aktualności

2016-12-17
W dniu 16.12.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach, tym razem innowacyjne, bo wyjazdowe. Częścią tego posiedzenia były wizyty studyjne w Ośrodku Dla Osób...
2016-12-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o wsparcie dla matki samotnie wychowującej dziecko, którego ojciec zmarł w tym roku. Klientka współpracuje z pracownikiem socjalnym, wprowadza...
2016-12-09
Poniżej zamieszczamy prezentację dr Janusza Jeżaka z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni - Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji  programów rewitalizacji....
2016-12-05
Michałowice, 2016-12-05 znak postępowania: PS.271-D/16         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zamawiający, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, zgodnie z art. 92 ust...
2016-12-05
              Obok cyklu spotkań z mieszkańcami Raciborowic i Książniczek, czyli terenów wyznaczonych do rewitalizacji, które odbywały się w ramach „Tygodnia z Rewitalizacją”, zorganizowano także...
2016-12-02
Apel Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Nie bądź obojętny"   Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się z apelem "Nie bądź obojętny" o pomoc osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym....
2016-12-01
W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice o pomoc dla naszej koleżanki Agnieszki...
2016-12-01
Szanowni Państwo, Obecnie w trwa okres składania wniosków o objęcie pomocą w postaci gorącego posiłku na okres II półrocza roku szkolnego 2016/2017 tj. styczeń-czerwiec 2017 lub świadczenia...
2016-11-30
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest wsparcie osób i rodzin...

Strony