Aktualności

2016-11-17
          PS.271-D/16   Zapytanie ofertowe na realizację Dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie gminy Michałowice, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania...
2016-11-14
Gmina Michałowice jest w trakcie procesu opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+”, w związku z którym zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami z terenów wyznaczonych...
2016-11-04
Szanowni Państwo, w najbliższy poniedziałek, 7 listopada 2016 r., rozpoczynamy cykl spotkań i warsztatów konsultacyjnych pod hasłem „Tydzień z Rewitalizacją”, które odbędą się w ramach procesu...
2016-10-21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania...
2016-10-13
Czym jest rewitalizacja Rewitalizacja (łac. re- + vita,  dosłownie: „przywrócenie do życia”, „ożywienie”) jest wieloaspektowym procesem wyprowadzania danego, wyodrębnionego obszaru gminy ze stanu...
2016-10-12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania...
2016-10-11
Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach mieści się w centrum Michałowic, pod adresem ul. Krakowska 152 (pawilon handlowo-biurowy „Dymek” II piętro – wejście klatką schodową od dolnego...
2016-10-11
W dniach od 19-20 września 2016 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach Monika Berdecka, Zastępca Wójta Gminy Michałowice Jarosław Sadowski oraz pracownicy Gminnego Ośrodka...
2016-10-07
Michałowice, 7 października 2016 r. znak: ZO.271.9.2016         ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowegona realizację zadania pn.„Opracowanie Gminnego...
2016-10-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania...

Strony