Aktualności

2016-09-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania...
2016-09-28
  Zapytanie ofertowego dotyczącego składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania z dnia 21 września...
2016-09-21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej...
2016-09-14
Szanowni Państwo, przypominamy o konsultacjach społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie naszej gminy w ramach rozpoczętego procesu...
2016-08-20
Kierownik i cały Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach dziękują z całego serca kadrze IV edycji półkolonii letniej, organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Michałowic”, która w...
2016-08-20
W dniach 8 –12 sierpnia 2016 r. odbył się II turnus półkolonii organizowanej przez Centrum Wolontariatu działające w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach oraz Stowarzyszenie „...
2016-08-12
Szanowni Państwo, Z dniem 1 września 2016 roku, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,...
2016-08-12
W dniach 2-5 sierpnia 2016 roku odbył się I turnus półkolonii „Widzę – słyszę – tworzę”, organizowanej przez Centrum Wolontariatu działające w strukturach naszego Ośrodka oraz Stowarzyszenie „...
2016-08-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych. Mile widziane ukończony kurs opiekuna osób starszych,...
2016-08-04
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach Wstęp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność...

Strony