Aktualności

2018-02-14
 Wójt Gminy Michałowice informuje, że od kwietnia 2018 roku na terenie naszej gminy rozpoczynają się zajęcia w ramach Klubu Senior+ „Przestrzeń Seniora” w Masłomiącej. Uczestnicy Klubu wezmą udział m...
2018-02-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość skorzystania z oferty bezpłatnego wsparcia, świadczonego w ramach Punktu Wsparcia i...
2018-02-12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało obszerny materiał informacyjny dotyczący Karty Dużej Rodziny i...
2018-02-09
7 ZŁOTYCH  ZASAD WYCHOWANIA BEZ PRZEMOCY   1. AKCEPTUJ UCZUCIA DZIECKA Nie mów „nie ma się czego bać” lub „to niemożliwe że nie lubisz Jasia, przecież on jest taki fajny”. Postaraj się zaakceptować...
2018-01-29
Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do I edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do...
2018-01-18
Michałowice, 2018-01-18 PS.271-2/18         ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09,...
2018-01-12
Aktualizacja 30.01.2018 r. zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf --------------------------------------------------------------------- PS.271-1/18 Michałowice, 2018-01-12 ZAPYTANIE...
2018-01-11
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, z późn. zm.)...
2018-01-11
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) gwarantuje wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie, w tym w ...
2018-01-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość skorzystania z oferty bezpłatnego wsparcia, świadczonego w ramach Punktu Wsparcia i...

Strony