Aktualności

2022-10-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż w dniach 7-10 listopada 2022r. będzie realizowana lokalna kampania społeczna „Stop przemocy domowej w gminie Michałowice”. Kampania...
2022-10-03
  OK.271-48/22 Michałowice, 2022-10-03 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2022-09-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  informuje, iż dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją...
2022-09-29
Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu...
2022-09-21
Informujemy, iż dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach z tytułu wykorzystywania niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.  Dodatek z tego...
2022-08-31
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje Projekt ROZSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY Do udziału w Projekcie zapraszamy...
2022-08-31
Czym jest dodatek węglowy Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na...
2022-08-30
Dzieci i młodzież z gminy Michałowice w dniach 12-21 sierpnia 2022 roku uczestniczyli w letniej kolonii profilaktycznej w Jastrzębiej Górze zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...
2022-08-29
OK.271-45/22 Michałowice, 2022-08-29 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2022-08-29
Bezpieczne wakacje W trosce o bezpieczeństwo dzieci latem, przygotowano scenariusz zabawy edukacyjnej „Bezpieczne kręgi”, kierowanej do dzieci w wieku 6-10 lat https://pkdp.gov.pl/bezpiecznewakacje/...

Strony