2020-07-01
Aktualny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start  oraz oświadczenie RODO do pobrania - wniosek Dobry Start oraz RODO  
2020-07-01
W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym 2020/2021 przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz „Dobry start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach ...
2020-06-29
Michałowice, 2020-06-26 OK.271-7/20ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09, reprezentowana...
2020-06-26
Świadczenie wychowawcze 500+ Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Wraz ze zmianą...
2020-06-26
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o: Świadczenia „dobry start” (300 plus), Zasiłki rodzinne,...
2020-06-24
OK. 1101-5/20   Michałowice, 24 czerwca 2020 r Informacja o naborze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach Ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny- 1/2 etatu Forma...
2020-06-16
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Wójt Gminy Michałowice Gminny Komisarz Spisowy Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym...
2020-06-12
Nowo powstałe Stowarzyszenia Animo działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon...
2020-06-08
Punkt Wsparcia Rodziny w Michałowicach przy ul. Krakowskiej 152 (pawilon handlowo-biurowy „Dymek” II piętro – wejście klatką schodową od dolnego parkingu), ponownie rozpoczął udzielanie bezpośredniej...
2020-06-08
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z przedłużającą się pandemią COVID-19 i związanymi z tym problemami (izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy...