Misja

 

„Tworzymy przyjazną i otwartą instytucję, która działając w partnerstwie z innymi instytucjami i organizacjami,oraz kierując się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu, świadczy pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy Michałowice,dążąc do poprawy jakości ich życia,dbając jednocześnie o nowoczesne rozwiązania w zakresie kultury pracy”

W swych działaniach kierujemy się w szczególności takimi wartościami jak: jakość, aktywność, zaangażowanie, trwałość, budowanie relacji, jawność i systemowość.