Statut Ośrodka

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Uchwała Nr XXXIV/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Uchwała Nr XXXIV/231/2013.pdf

Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Uchwała Nr XX/123/2016.pdf

Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Uchwała Nr XXX/205/2017.pdf