Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (rodzina 500 plus)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączniki  na stary i nowy okres obowiązujęce od dnia 1 sierpnia 2017 roku 

I. Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

1. wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego.pdf

2oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wysokosci_jego_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne_albo_skladek_czlonka_rodziny_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_.pdf

3. oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_jego_gospodarstwa_rolnego_albo_gospodarstwa_czlonka_rodziny_wyrazonej_w_hektarach_przeliczeniowych_ogolne.pdf

4. oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodzie_swoim_albo_czlonka_rodziny_rozliczajacego_sie_na_podstawie_przepisow_o_zryczaltowanym_podatku_dochodowym_.pdf

5. oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_jest.pdf

 

II. Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

1. wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego_0.pdf

2. oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wysokosci_jego_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne_albo_skladek_czlonka_rodziny_w_roku_kalendarzowym_poprz.pdf

3. oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_jego_gospodarstwa_rolnego_albo_gospodarstwa_czlonka_rodziny_.pdf

4. oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ust.pdf

5. zaświadczenie o zarobkach. pdf