Zespół Ośrodka

 

KIEROWNICTWO OŚRODKA

Kierownik Ośrodka:
Monika Berdecka
tel. 12 388 87 70, wew. 29,
500 490 725
e-mail: mber@michalowice.malopolska.pl

Zastępca Kierownika:
Krzysztof Gryglik
tel. 12 388 87 70 wew. 29
e-mail: kgry@michalowice.malopolska.pl

Główny Księgowy:
Barbara Kolarska
tel. 12 388 87 70, wew. 31
e-mail: bkol@michalowice.malopolska.pl

 

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokoje nr 5, 6
tel. 12 388 87 70, wew. 30
512 571 964

Zespół Pracy Socjalnej i Aktywizacji:

Beata Kopeć – starszy pracownik socjalny
bkop@michalowice.malopolska.pl

Katarzyna Kurbiel – starszy pracownik socjalny
kkur@michalowice.malopolska.pl
(zastępstwo na czas nieobecności Katarzyny Krawczyk)

Agnieszka Laskosz – starszy pracownik socjalny
alas@michalowice.malopolska.pl

Monika Łopatowska – starszy pracownik socjalny
mlop@michalowice.malopolska.pl

Sylwia Wadowska – starszy pracownik socjalny
swad@michalowice.malopolska.pl

Zespół Asystentów Rodziny:

Dominika Szczudło – asystent rodziny
tel. 519 756 195
arod@michalowice.malopolska.pl

Marzena Mrozowska – asystent rodziny
tel. 512 571 963
arod@michalowice.malopolska.pl

Zespół ds. Realizacji Usług Społecznych:

Paulina Sobczyk – referent
tel. 12 388 87 70, wew. 45
piętro I, pokój nr 11
psob@michalowice.malopolska.pl

koordynacja realizacji:

  • prac społecznie użytecznych,
  • usług opiekuńczych,
  • Karty Dużej Rodziny,
  • działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Paulina Domagała-Kłosińska – referent
tel. 12 388 87 70, wew. 45
piętro I, pokój nr 11
pdom@michalowice.malopolska.pl

koordynacja realizacji:

  • programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALMENTACYJNEGO
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokoje nr 7a i 11
tel. 12 388 87 70, wew. 48 i 45

Krzysztof Gryglik – Zastępca Kierownika, koordynator Sekcji
kgry@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 29

Wioletta Dyna – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
wdyn@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 48

Agnieszka Sternal – młodszy referent
aste@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 48
realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500 plus”)

Paulina Domagała-Kłosińska – referent
tel. 12 388 87 70, wew. 45
piętro I, pokój nr 11
pdom@michalowice.malopolska.pl
realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500 plus”)

SEKCJA KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNA
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokój 7c
tel. 12 388 87 70, wew. 31

Barbara Kolarska – Główny Księgowy, koordynator Sekcji
bkol@michalowice.malopolska.pl

Izabela Warchoł – pomoc administracyjna
iwar@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw księgowych i rachunkowych Ośrodka

Marta Kulka – starszy referent
iwar@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych Ośrodka, zamówień publicznych,

Agata Natalis – archiwistka
anat@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem obsługi kancelaryjnej Ośrodka,