Informacja dotycząca strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje o możliwości złożenia wniosku (w terminie do 30 dni od wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej) o objęcie wsparciem finansowym „pomocy doraźnej”, ze środków budżetu państwa, ze względu na poniesione straty/szkody w wyniku zdarzenia, w szczególności powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym”.

Szkoda musi dotyczyć budynku mieszkalnego, w szczególności podstawowego wyposażenia gospodarstwa domowego. Osoba poszkodowana musi znajdować się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych o posiadane środki własne.

Kontakt telefoniczny do Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach pod numerem 12 388 87 70.