2017-06-22
Zapytanie ofertowe dotyczącego składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mężczyzny ze schizofrenią paranoidalną w miejscu jego zamieszkania z dnia 07 czerwca 2017 roku...
2017-06-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 czerwca 2017 roku   w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu...
2017-06-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla mężczyzny ze schizofrenią paranoidalną w miejscu jego zamieszkania na...
2017-06-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem oraz niepełnosprawnością umysłową w stopniu...
2017-05-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie całej gminy, a zwłaszcza w miejscowości Michałowice....
2017-05-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że od 1 maja 2017 roku wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość skorzystania z rozszerzonej oferty bezpłatnego wsparcia,...
2017-05-11
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Michałowicach działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje iż od 17 maja 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy...
2017-05-10
Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem oraz niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym w miejscu jej zamieszkania...
2017-05-09
PS.271-2/17 Michałowice, 2017-05-09 ZAPYTANIE OFERTOWE1.    Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09,...
2017-05-09
Informacja o naborze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego 1 etat Zatrudnienie od czerwca 2017 r. na czas określony w...