2019-05-21
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2019 roku w godzinach 17:00 – 19:00 w budynku Klubu Seniora w Masłomiącej (ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca) odbędzie się bezpłatne szkolenie...
2019-05-20
Centrum Wolontariatu w Michałowicach zaprasza na szkolenie "PIERWSZA POMOC I RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA" dla wolontariuszy, które odbędzie się 25 maja 2019 r. o godz. 12.00 w budynku Klubu...
2019-05-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach wraz z Komisariatem Policji w Zielonkach, informuje, że w dniach od 27 do 31 maja 2019 roku będzie realizowana lokalna kampania społeczna pt. ”Stop...
2019-05-15
Centrum Wolontariatu w Michałowicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie Pani Marcie Głąb i Panu Leszkowi Głąb, właścicielom Firmy...
2019-05-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego realizuję projekt "Mania Pracowania", którego celem jest zwiększenie zatrudnienia 580 osób w wieku 30...
2019-05-13
OK.271-1-1P-1-6/19                                                                                                                                                                          ...
2019-05-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza nabór osób bezrobotnych z terenu powiatu krakowskiego do uczestnictwa w szkoleniu grupowym:...
2019-05-07
PS.271-8/19, Michałowice, 2019-05-07 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09,...
2019-04-29
                Nasz znak: OK.271-1P-1-6/19                                                               Michałowice 29.04.2019 rok       Zapytanie ofertowe   Na przeprowadzenie warsztatów dla...