2019-03-21
Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, ile...
2019-03-21
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza lokalne firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie...
2019-03-19
W dniu 16 marca 2019 r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie wolontariuszy w ramach Centrum Wolontariatu w Michałowicach. Celem spotkania była integracja wolontariuszy i planowanie działań...
2019-03-18
Centrum Wolontariatu w Michałowicach informuje iż rozpoczynamy zbiórkę artykułów żywnościowych (tylko kawa, herbata, słodycze) dla osób starszych, samotnych z terenu gminy Michałowice. Zbieramy tylko...
2019-03-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/a do osób starszych na terenie gminy w miejscowościach Michałowice oraz...
2019-03-11
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) gwarantuje wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie, w tym w ...
2019-03-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość skorzystania z oferty bezpłatnego wsparcia, świadczonego w ramach Punktu Wsparcia Rodziny...
2019-03-08
Centrum Wolontariatu w Michałowicach zaprasza młodzież chcącą spróbować swoich sił jako wolontariusze, na spotkanie, które odbędzie się 16 marca 2019r. o godz. 16.30 w budynku Klubu Seniora w...
2019-03-08
PS.271-5/19 Michałowice, 2019-03-08 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09,...
2019-03-08
Michałowice, 2019-03-08, Znak postępowania: PS.271-4/19 Zamawiający, Gmina Michałowice, reprezentowana przez: p. Monikę Berdecką – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach...