2017-11-30
Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu plastycznego pod hasłem „Moja szczęśliwa rodzina”, zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach....
2017-11-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż prawnik- Pan Grzegorz Rajski będzie nieobecny w dniu 29.11.2017 r. w ramach pracy Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach, Pan...
2017-11-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 221/2017 z dnia 25 października 2017 roku wyznaczył do dnia 31 stycznia 2018 roku termin składania...
2017-10-13
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moja szczęśliwa rodzina”...
2017-09-18
W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia (włącznie) 804 rodzin zamieszkujących teren naszej gminy złożyło w siedzibie naszego Ośrodka 804  wnioski, z czego 520 osobiście w wersji papierowej, a 284...
2017-09-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osoby chętną do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy w miejscowości Michałowice (ul. Graniczna). Mile...
2017-09-01
  Z dniem 5 września 2017 roku, w ramach realizacji Wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, Gmina...
2017-08-31
Zamawiający, Gmina Michałowice, reprezentowana przez: p. Monikę Berdecką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w...
2017-08-28
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że z uwagi na fakt, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. tj. wtorek, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z...