2017-08-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dla mężczyzny ze schizofrenią paranoidalną w miejscu jego...
2017-08-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla mężczyzny ze schizofrenią paranoidalną w miejscu jego zamieszkania na...
2017-08-09
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 11/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z dnia 9 sierpnia 2017r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  w...
2017-07-28
W związku z faktem nawiązania współpracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-...
2017-07-26
W ramach realizacji programu "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020", w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Słowackiego 20 w Krakowie, pełnione są dyżury mediacyjne mające na celu...
2017-07-25
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż z uwagi, iż w dniu 2 sierpnia 2017 r. tj. środa, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z Sekcji...
2017-07-20
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że z powodu  rozpoczynającego się nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 w sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego...
2017-07-20
  Od dnia 1 sierpnia 2017 roku będą przyjmowane wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r...
2017-07-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że został zmieniony numer telefonu Pogotowia „Niebieska Linia” na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą...
2017-06-27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osoby chętną do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy w miejscowości Michałowice (ul. Graniczna). Mile...