2017-04-27
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 12/KU/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2017r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  w dniu 2 maja 2017 roku będzie...
2017-04-18
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy raport z konsultacji społecznych i instytucjonalnych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017 – 2025. raport_konsltacje_spoleczne.pdf
2017-04-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem oraz niepełnosprawnością umysłową w stopniu...
2017-04-11
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym i autyzmem...
2017-04-10
PS.271-2/17 Michałowice, 2017-04-11 ZAPYTANIE OFERTOWE1.    Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09,...
2017-04-10
Informacja o naborze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego 1 etat Zatrudnienie od maja 2017 r. na czas określony w...
2017-04-10
Zapytanie ofertowe dotyczącego składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem oraz niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym w miejscu jej...
2017-04-07
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2017, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", realizuje następujące formy wsparcia: MODUŁ I Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i...
2017-04-07
Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami zamieszczanymi w Internecie i...