2018-02-20
Uprzejmie informuję, że w dniu 1 marca 2018 roku w godzinach 17:00 – 19:00 w budynku Urzędu Gminy w Michałowicach (sala konferencyjna, II piętro) odbędą się pierwsze nieodpłatne zajęcia warsztatowe...
2018-02-20
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Michałowicach, działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje, że w pierwszym kwartale 2018 r. rozpoczynają się zajęcia...
2018-02-15
Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu informator pn. „Wsparcie kobiet w ciąży oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem”, zawierający informacje o zakresie wsparcia, jakie przysługuje kobietom w...
2018-02-12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało obszerny materiał informacyjny dotyczący Karty Dużej Rodziny i...
2018-01-29
Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do I edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do...
2018-01-18
Michałowice, 2018-01-18 PS.271-2/18         ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09,...
2018-01-12
Aktualizacja 30.01.2018 r. zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf --------------------------------------------------------------------- PS.271-1/18 Michałowice, 2018-01-12 ZAPYTANIE...
2018-01-11
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, z późn. zm.)...
2018-01-11
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) gwarantuje wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie, w tym w ...
2018-01-08
Zamawiający, Gmina Michałowice, reprezentowana przez: p. Monikę Berdecką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w...