Baza Instytucji pomocowych i telefonów zaufania

Instytucje pomocowe

Nazwa instytucji

Adres

Osoby udzielające pomocy

Telefon

Godziny funkcjonowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              w Michałowicach

  Pl. J. Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

Pracownicy socjalni

12 388 87 70

514 256 498

516 129 137

516 129 092

pon.   8:00 – 17:00

wt. – czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 15:00

 

Punkt Pomocy Rodzinie w Michałowicach

ul. Krakowska 152,     32-091 Michałowice

Psycholog

Pscyhoterapeuta

Prawnik

Terapeuta uzależnień

514 256 498

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pl. J. Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

514 256 498

pon.   8:00 – 17:00

wt. – czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 15:00

 

Komisariat Policji

Komisariat Policji                  w Zielonkach

z siedzibą w Krakowie
ul. Władysława Łokietka 205
31-263 Kraków
 

Funkcjonariusze Policji

Dzielnicowi:

Łukasz Nurek

Kamil Kłęk

47 832 11 50

 

608561159

608561063

 

całodobowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NZOZ Medea

NZOZ Batowice

Lekarz

Lekarz

12 388 51 99

12 285 94 17

Codziennie                               w godzinach funkcjonowania

 

 • Ośrodek interwencji kryzyzsowej – możliwość schronienia, poradnictwo, interwencja Kraków, ul. Radziwiłłowska 8b całodobowy numer interwencyjny tel. 12 421 92 82
 • Specjalistyczny Ośrodek dla osób doknietych przemocą w Krakowie – możliwość schronienie, grupa wsparcia Os. Krakowiaków 64, Telefon 12 425 81 70
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-120-002 Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie http://www.niebieskalinia.org/
 • Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie i porady psychologiczne 116-123 – nr bezpłatny. Czynny codziennie od 14.00 do 22.00. Kryzysowy Telefon Zaufania 116-123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Więcej informacji na stronie www.116123.edu.pl
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 -  nr bezpłatny. Czynne codziennie w godzinach od 12.00 do 02.00. Więcej o telefonie zaufania 116-111 można znaleźć na stronie www.116111.pl
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800-100-100 Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00. 800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.  Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na strona: www.800100100.pl.
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - ogólnopolski 800-120-226 Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).
 • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (22) 628 01 20
 • Pomarańczowa Linia - porady i konsultacje dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol  801-140-068 Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00. Więcej informacji  na temat infolinii można znaleźć na stronie pomaranczowalinia.pl
 •  Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 800-060-800 Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Poniżej baza instytucji pomocowych na terenie województwa małopolskiego:

 1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
 2. Wykaz pacówek tymczasowego schronienia
 3. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 4. Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 5. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie