Komórki organizacyjne Ośrodka

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokoje nr 5, 6
tel. 12 388 87 70, wew. 30
512 571 964

Zespół Pracy Socjalnej i Aktywizacji
Agnieszka Laskosz – starszy pracownik socjalny
alas@michalowice.malopolska.pl

Sylwia Wadowska – starszy pracownik socjalny
 
Beata Kopeć – starszy pracownik socjalny
 
Monika Łopatowska – starszy pracownik socjalny
 
Katarzyna Kurbiel - starszy pracownik socjalny
(zastępstwo na czas nieobecności Katarzyny Krawczyk)
 
 
Zespół Asystentów Rodziny
Katarzyna Kmita – asystent rodziny
tel. 512 571 963 
 
Dominika Szczudło – asystent rodziny
tel. 519 756 195
 
 
Zespół Usług Społecznych
Paulina Sobczyk – podinspektor
tel. 12 388 87 70, wew. 45
piętro I, pokój nr 11
koordynacja realizacji: 
  • prac społecznie użytecznych, 
  • usług opiekuńczych,
  • Karty Dużej Rodziny,
  • działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Paulina Domagała-Kłosińska – podinspektor
tel. 12 388 87 70, wew. 45
piętro I, pokój nr 11
koordynacja realizacji:
  • programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALMENTACYJNEGO
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokoje nr 7a i 11
tel. 12 388 87 70, wew. 48 i 45

Krzysztof Gryglik – Zastępca Kierownika, koordynator Sekcji
kgry@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 29

Wioletta Dyna – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
wdyn@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 48

Agnieszka Sternal – podinspektor
aste@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 48
realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

Paulina Domagała-Kłosińska – podinspektor
tel. 12 388 87 70, wew. 45
piętro I, pokój nr 11
pdom@michalowice.malopolska.pl
realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

SEKCJA KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNA
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokój 7c
tel. 12 388 87 70, wew. 31

Barbara Kolarska – Główny Księgowy, koordynator Sekcji
bkol@michalowice.malopolska.pl

Izabela Warchoł – refernet ds. księgowości
iwar@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw księgowych i rachunkowych Ośrodka

Marta Kulka – podinspektor
mkul@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych Ośrodka, zamówień publicznych

Agata Natalis - archiwista
anat@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z obsługą kancelaryjną Ośrodka, obsługą archiwum