Kolonia letnia w Jastrzębiej Górze

Dzieci i młodzież z gminy Michałowice w dniach 12-21 sierpnia 2022 roku uczestniczyli w letniej kolonii profilaktycznej w Jastrzębiej Górze zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, finansowanej ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Wypoczynek jak i pogoda były bardzo udane. Uczestnicy kolonii brali udział w wielu działaniach profilaktycznych, wycieczkach, zwiedzali okolice oraz pływali statkiem.

Obraz przedstawia uczestników kolonii podczas rejsu statkiem.

Obraz przedstawia uczestników kolonii podczas spaceru promenadą.

Obraz przedstawia uczestników kolonii siedzących na schodach na tle pomnika Historii "Pole Bitwy na Westerplatte"