Konkurs artystyczny: 'Stop przemocy w szkole"

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie gminy Michałowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza wszystkie szkoły z teremu Gminy Michałowice do udziału w konkursie artystycznym dla uczniów „Stop przemocy w szkole”.

Celem konkursu jest profilaktyka w obszarze przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i tzw. "hejtu". Istotne jest zatem aby prace nawiązywały do tematyki związanej z promowaniem postaw i zachowań koleżeńskich cechujących się szacunkiem, zrozumieniem i pomocą dla drugiego człowieka, a tym samym stanowiących przeciwwagę do zachowań przemocowych.

Pracą konkursową może być praca plastyczna (wykonana w dowolnej technice na papierze w formacie A4 lub A3), literacka (np. wiersz, opowiadanie) lub artystyczna (np. skecz, występ teatralny, piosenka). W przypadku formy artystycznej prosimy o nagranie swojej twórczości na płycie DVD/CD (czas trwania nie dłuższy niż 10 min.).

Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2022 roku i potrwa do 25 listopada 2022 roku. Podpisane prace konkursowe (imię, nazwisko, szkoła klasa) należy składać do pedagoga szkolnego. Rodziców dzieci prosimy o zapoznanie się
z regulaminem konkursu.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.