Miejsca składania wniosków

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy będzie można składać

  • od 1 lutego 2021 r. – będzie można składać wnioski drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – będzie można składać wnioski w formie papierowej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

w Urzędzie Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, w:

  •  pokoju nr 7 na parterze budynku Urzędu Gminy,