Aktualności

2017-10-13
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moja szczęśliwa rodzina”...
2017-09-18
W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia (włącznie) 804 rodzin zamieszkujących teren naszej gminy złożyło w siedzibie naszego Ośrodka 804  wnioski, z czego 520 osobiście w wersji papierowej, a 284...
2017-09-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osoby chętną do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy w miejscowości Michałowice (ul. Graniczna). Mile...
2017-09-01
  Z dniem 5 września 2017 roku, w ramach realizacji Wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, Gmina...
2017-08-31
Zamawiający, Gmina Michałowice, reprezentowana przez: p. Monikę Berdecką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w...
2017-08-28
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że z uwagi na fakt, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. tj. wtorek, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z...
2017-08-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dla mężczyzny ze schizofrenią paranoidalną w miejscu jego...
2017-08-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla mężczyzny ze schizofrenią paranoidalną w miejscu jego zamieszkania na...
2017-08-09
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 11/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z dnia 9 sierpnia 2017r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  w...

Strony