Aktualności

2017-06-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dla mężczyzny ze schizofrenią paranoidalną w miejscu jego...
2017-05-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie całej gminy, a zwłaszcza w miejscowości Michałowice....
2017-05-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że od 1 maja 2017 roku wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość skorzystania z rozszerzonej oferty bezpłatnego wsparcia,...
2017-05-11
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Michałowicach działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje iż od 17 maja 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy...
2017-05-10
Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem oraz niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym w miejscu jej zamieszkania...
2017-05-09
PS.271-2/17 Michałowice, 2017-05-09 ZAPYTANIE OFERTOWE1.    Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09,...
2017-05-09
Informacja o naborze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego 1 etat Zatrudnienie od czerwca 2017 r. na czas określony w...
2017-05-08
Szanowni Państwo,  w załączniku prezentujemy plakat kampanii informacyjny pn. „Bezpieczny i Aktywny Senior", realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  plakat.pdf  
2017-04-28
  Działający przy GOPS Michałowice - Zespół Interdyscyplinarny w Michałowicach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony będzie Światowy Dzień Sprzeciwu...
2017-04-27
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 12/KU/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2017r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  w dniu 2 maja 2017 roku będzie...

Strony