Aktualności

2018-01-08
Zamawiający, Gmina Michałowice, reprezentowana przez: p. Monikę Berdecką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w...
2017-12-29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach nawiązał w ostatnich miesiącach współpracę ze Stowarzyszeniem „Piękne Anioły”. Stowarzyszenie zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci z rodzin...
2017-12-29
Załącznik - Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dot. składania ofert na świadczenie usług pogrzebowych.pdf         Michałowice, 2017-12-29 PS.271-4/17 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres...
2017-12-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy w miejscowości Michałowice oraz Górna Wieś. Mile...
2017-12-28
PS.271-3/17 ZAPYTANIE OFERTOWE   1. Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09, reprezentowana przez: p. Monikę...
2017-12-14
W związu z podjętymi w kraju działaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prezentuje materiały informacyjne przygotowane przez Ministerstwo...
2017-11-30
Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu plastycznego pod hasłem „Moja szczęśliwa rodzina”, zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach....
2017-11-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż prawnik- Pan Grzegorz Rajski będzie nieobecny w dniu 29.11.2017 r. w ramach pracy Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach, Pan...
2017-11-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 221/2017 z dnia 25 października 2017 roku wyznaczył do dnia 31 stycznia 2018 roku termin składania...

Strony