Aktualności

2023-03-23
OK.271-13/23 Michałowice, 2023-03-23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-03-23
OK.271-12/23 Michałowice, 2023-03-23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-03-21
OK.1101-1/23         Michałowice, dnia 21 marca 2023 r. Informacja o naborze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego- 1...
2023-03-16
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że już od 1 marca zostaną uruchomione nabory na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2023 (informacje...
2023-03-06
  OK.271-11/23 Michałowice, 2023-03-06 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2023-03-03
Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania przez osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia...
2023-03-03
Numer telefonu na niebieską linię
Zachęcamy do bezpłatnego  pobrania Informatora dla świadków przemocy, przygotowanego  przez  Zespół  Niebieska Linia. Informator Informator znajduje się w dwóch wersjach - w pełnej i tzw....
2023-03-03
Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Opieka wytchnieniowa". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania osób ubiegających się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osoba...
2023-02-28
Projekt "BEZPŁATNY kurs języka polskiego oraz praktyczne zajęcia dotyczące życia i pracy w Polsce". Projekt realizowany jest w ramach modelu „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” wdrażanym w...
2023-02-28
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU W związku z przystąpieniem do...

Strony