Aktualności

2022-12-02
  OK.271-52/22 Michałowice, 2022-12-01 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-12-02
Michałowice, 30.11.2022 r. OK.271-50-6/22   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenie/kurs florystyczny   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w...
2022-11-29
OK.271-51/22 Michałowice, 2022-11-29 Rozeznanie rynku – na świadczenie usług pogrzebowych w 2023 roku tj. wykonywanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla...
2022-11-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/a do osób starszych, praca na terenie miejscowości Młodziejowice w wymiarze 3 dni w...
2022-11-17
Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu...
2022-11-14
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie gminy Michałowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza wszystkie szkoły z teremu...
2022-10-27
OK.271-49/22 Michałowice, 2022-10-26 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2022-10-26
Michałowice, 26.10.2022 r. OK.271-50-2/22   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia: Skuteczna dokumentacja aplikacyjna   (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi...
2022-10-26
OK.271-50-4/22                                                                                 Michałowice, 26.10.2022 r.     Zapytanie ofertowe Na wykonanie usługi indywidualnego coachingu...
2022-10-26
    OK.271-50-5/22                                                                                              Michałowice, 26.10.2022r.   Zapytanie ofertowe Na świadczenia usług psychologicznych...

Strony