Aktualności

2022-08-23
W ramach programu można się ubiegać o sfinansowanie kosztów posiłku dzieci m.in. w szkole/przedszkolu czy żłobku. Pomoc skierowana jest też dla osób znajdującym się  w wyjątkowo trudnej sytuacji...
2022-08-18
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,...
2022-08-09
Zapraszamy gości z Ukrainy oraz mieszkańców Gminy Michałowice do magazynu darów w OSP Michałowice ul. Krakowska 209  w godzinach: - poniedziałek 15:00-17:00 - środa 10:30-12:00 W tych godzinach...
2022-08-05
  OK.271-44/22 Michałowice, 2022-08-05 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-05
  OK.271-43/22 Michałowice, 2022-07-15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-08-05
OK.271-42/22 Michałowice, 2022-08-05 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2022-08-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach pozyskał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. na realizację projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia...
2022-07-29
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b realizuje Projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy”,...
2022-07-29
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20 w związku z realizacją Programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2021-2023” planuje utworzyć powiatową grupę wsparcia dla osób doznających...
2022-07-18
OK.271-41/22 Michałowice, 2022-07-15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...

Strony